v c
@VDi · 1:14

Mirza Ghalib~Koi Ummid Bar Nahin Aati

It koi umid bhar nahiyati koi surat nazar nahiyati mothka igdin mayamhe 9th Kurad karnahiyati agayati tihali dil pehasi Akisi bhattar nahiyati jantahu savage jan savabitatujohadi haikuch SC. He bath juju. Haikuch SC he bath juchu. Varnakya bhatkar nihiati kuna chiku kiyad Karteh kuna chikuki yad kharteh mary avas garnahyati dagi zanahiyata tubiyati hambah jahasi hamkobi kuchamari kabar nahiyati martez moth atihe karnahi kabakism sharam tumko magarnahiyati

#ghalib #shayari #mirzaghalib #loveforshayari