@potkukelkkacom

Itsepäinen kansa.

Nouseeko Suomi Covid-historian pahimmaksi tautimaaksi. Kaikki elementit siihen on olemassa.

0:00
0:00