In Conversation With Dr. Mayur T. Jasvani

article image placeholderUploaded by @inikachoudhary
Hello everyone. The weekend has started and I hope it's going great for all of you. I am inika Choudhary and today we conversation Dr. Mayur T. Jasvani in conversation with us. Dr. Mahyur, along with being a homeopath is a scientist, author and international Hindi poet and writer with the pen name Empty. He has conducted many programs and performed in many events across the world and India

https://tinyurl.com/DrMayurFB | https://tinyurl.com/DrMayurTwt | https://tinyurl.com/DrMayurIG | #IndiaSpotlight #interview #collegevoiceindia #swellcast

27
Swell user mugshot
DrMayur Jasvani
@MayurJasvai13 · 4:09

@inikachoudhary

Legend BanKo Bara Samajkabi Vidyar Thi student Learner Bankihi Abhag Mera Jubi Schoolka Vidyarthi Jiwanthaw bhawi Achata Jismiri parents Name merimata Vitani hamisha Mujamadki Financial torpe Mehmeshaik well developed helmet or mansik torpe Mary Matani bhatchpan Sale 10th K Bhadagarma science megaya those may science subjectitutions mujibah salina pari but bakisari subject mary Mumi 10th pariwithi mujaya rahikala jivan kibato meikibat saku katasaki though word bhaat rhyming parallel chaltak trend or dusra legend agarapko legend banahana trend Sebahar inika Naparaga trend majo hashtag chalravo Trend major Social Sites Children trend major Fashion Children Suffolk time langi or safalta kulbarichis in the hehe safaltaka Akahi mantrahe apna APSET lakshiko boule bina apnea hoge to apka vidyati jiwan apuna nishta purak g pawge or sikh?
8
Swell user mugshot
Inika Choudhary
@inikachoudhary · 0:29

@MayurJasvai13 #authorinterview #interviewaguest

Dhanavad doctor apki life Journey atyanthi pray nadayak apnapna safar bhatate bhatate satmikut salah iski Lepka Bahad Bahad shukriya ugly prashniki tara of bharteur Meghi jana Jahangi kyuki ape homeopathic chikitsakhe islay ham abkhi muse sunna Jahangi homeopathy akir Kyahe Kripaya isisaral bhashami am Gentakusamjay
5
Swell user mugshot
Swell Team
@Swell · 0:15

Welcome to Swell!

Swell user mugshot
DrMayur Jasvani
@MayurJasvai13 · 4:42

@inikachoudhary #homoeopathy #homeopathy

USEBI Dohazar Sal pale hypocrites Joe, father of modern medicine guinea jate uno isko likahita usika vistruthikara or wagnani karan dewey dr hani mane. Nay nay dawaya dundee nayna tariq batai or ustaikosi kase kin bimariyomi kabu kabukonsi dawai dijati vo samjaya AGI chaltehui bhaat sari dr ategae JUNone apna wagnanik shod or zaru ratonke mutabik nayne dawan ko dundrana zariraka Jaski Badolat AJ homipathi vaishwith torpe sarva mania or dutya. Nambarpe yog kijanawali. Medical science. Ki ikpathi
article image placeholderUploaded by @MayurJasvai13
5
Swell user mugshot
Inika Choudhary
@inikachoudhary · 0:32

@MayurJasvai13

Dhanavad doctor mujeyakin hay Kijin asan shabdomi homeopathico samjaya hair useham sabhi shotanki Bahat Madhad hoki apne shiruat mehmathi keiku or brahmuke baremay bhatkiti oya sache homeopathy chakitsakaik ASAK shetrahe jiske baremay logumi Bahad brahm Feliho Kripiya hamesi mithyoki barime jan karib or SATY sad SATY se of gadhi karai
3
Swell user mugshot
DrMayur Jasvani
@MayurJasvai13 · 4:57

@inikachoudhary

Doctor say dawaya le. Chukahe or anthatah apni immunity homopathic dawai us bimarika sath sath us dhardiki rogue pathikarak shakti immunity pebi kam Karigi was bimariki lakshanokoto kam karti hay sath sath rogue pathikarak shakti bharati hair. Jesus. Bimari jivan mehdobara er nivariya sanjogu ke alava WAPIS nahu isko samajniki Hamasi dr kipas Jatihe or Vohmi samjat in Ferraglati Kamzuri matlaki dawai dere Sabha or uspari city mem haste or vofastah jabiki abukhi Reynahi vasamina Hamari under Ziraj Kamhogaya generation may Kutch Huani immediate painkiller immediate antibiotic. Lali Ham Chate Abhi tape
article image placeholderUploaded by @MayurJasvai13
4
Swell user mugshot
DrMayur Jasvani
@MayurJasvai13 · 4:44

@inikachoudhary #fact #myths #homoeopathy #homeopathy

It chautha mithe hamari man meyata Joham ajubajamasante BIHE ki homeopathy Daway k under steroid utah siddha Agarma java steroid vo koj angry dawayoki ajatah allopathic doctors kedwara to vu homeopathic Dawayo makasi hosakta homeopathic. Doctor could jabbi registered riyatol license degree Djati lena kokati dawaki practice nahi karangi or would kirby nahi sakti Kayade kanusar to agar puri homeopathic Ministry here homopathy Company ahajo dawaya banaray or dawayoka regulation vo bharat sarkar ki food, drug or management or mantra?
article image placeholderUploaded by @MayurJasvai13
3
Swell user mugshot
Inika Choudhary
@inikachoudhary · 0:31

@MayurJasvai13

Dr mahyud apka. Bahad. Bahadhanavad. jawaj apna ham sabhiko in prachalith mithyose of gatkar vaya or sathi sath sachke bharimabi bataya AJ hamari Vartala sunke Bahad selogoke brahmzaru Tutangi AB miradhiyan apki kavi honikiyo Jayaka apka. Pen name empty hair. Sathi apka takyakalam. Keep yourself empty here. Tripia in sabhi chi zoka artham jay
1
Swell user mugshot
DrMayur Jasvani
@MayurJasvai13 · 4:40

@inikachoudhary #empty #emptiness #mentalhealth #painting #abstract #canvas

Empty yanikali yanam vasimuja majak majakma Melata bhajpan meh jabminana signature Kanasi kata mera drmayur pedashikanam takurbai or mera surname Jaswani hair to my signature Katata dot t dot mirasarnam jasvani tamar DOST uzadik muja Charath empty hair empty hair empty hair empty who? Empty who? Pajasa Jesse. 10th Class paski garvi meyaya or zendigini nay modalye the vastam is empty Shabdika Mahathu patachala chubmanipalibar black Halki Theory party or is empty ko is khalipanko battor kushnakaratmadle mane ye Sochaki ha is emptiness emptiness hamari jumata kavum uterus
article image placeholderUploaded by @MayurJasvai13
3
Swell user mugshot
Anurag Singh
@its_me_patel_ · 0:32
Hello. Hi. Dr. Meyur. Firstly welcome in swell or you interviews talks kafiya salaga or Paleto Abki Pustakle Badhaya or Miramanmi Kushan Dr Kisas kabi or Lake Hughes Vukesay like Apnea sock or Upnikam KB talmil bithasakte thank you
3
Swell user mugshot
DrMayur Jasvani
@MayurJasvai13 · 4:29

@its_me_patel_ #empty #poem #poet #poetry #homoeopoet #homoeopoety #homoeopoethy #homeopathy

Ah ji apna brah. Nizi zindagi sajurawasawal pushami. Niji zindagi haikya Hamasi samaji napati Hamaya lakhtai kamari professional, Kenny. Kari dakshatawali zindigi Gharma rahi zindigi waniji zindigi or voalagay or in hike, beach ham apna jivan meh santulini balance nehi. Karpatiya poet any Kavi hona wapna Manki emotions yani Bhawana koshabdad doctor any homeopathic? Chikitzak hona Vokisiki bhawana kokisiki methaneka Prayas Karnai kpadati indono Paristitiome art or science? Kahina kahikdus poem likna or Kisiki Manke bahunku Samajna Vodona arthur Vodona emotions Hamjo insane, sir. Agaramapna emotions?
article image placeholderUploaded by @MayurJasvai13
2
Swell user mugshot
Inika Choudhary
@inikachoudhary · 0:23

@MayurJasvai13

Thaneva Doctor Hamiya. Samjani khale kyapnaka pen name jurakahe AJ vakayme apna empty shabdko ignayahi arthdiyahe akirme mapsaya puchna Chahungi kiyaki salah kahe unsabi vidyarthiyo kalye jhomyo petiko agay parna chate
1
Swell user mugshot
DrMayur Jasvani
@MayurJasvai13 · 4:07

@inikachoudhary #homoeopathy #homeopathy #medicine #medical #career

Svikar khartah vahiyaghe manaki MBBS majanatha pernahimila manaki ayurveda mejanatha pernahimila abbas dr bhanaki akritaman nathi silihoma bethelia sabi hosakta the ahi gai the pharuse kelko achidara sehikuna khalekahe abija jamin may thus hi chukahe vatukshuban k ache or mike alao skipas or koi opai batarhei medhabe raynesiacha bahara apna knowledge and apna ilmourgnanbaray is sansarco as duniako apkisarathe. Just heal the humanity with homeopathy. But for that keep yourself empty. Else you can contact me me on me devia homeopathy
article image placeholderUploaded by @MayurJasvai13
1
Swell user mugshot
Inika Choudhary
@inikachoudhary · 0:46

https://tinyurl.com/DrMayurIG | | https://tinyurl.com/DrMayurFB | | https://tinyurl.com/DrMayurTwt | | https://www.swellcast.com/mayurjasvai13

Ah dhaniva doctor mujayaki in hayesalahi sabhi vidyati OK Bahat Kamangi ajis bhatchitko megahi tamna jahungi apka Bahat shithriya dr Mahyur jiapni hame apna amula sam pradan kiya or is bhatchi ham sabhi kisajuri thank you to all of those who tuned in us to listen to this meaningful conversation. Be sure to follow Dr. Mahyur on his social media handles which have been linked on this swellcast. And if you like my content, do support me by clicking the follow button and listening to more of my podcasts
article image placeholderDr. Mayur Jasvani (@mayurjasvani) • Instagram photos and videos
2
Swell user mugshot
0:000:00