Saswata Ghosh

@saswataghosh

15 Followers

Saswata Ghosh
@saswataghosh · 1:28
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 2:15
 
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 1:59
Bad and good side of technology

#sayitonswell #collegevoiceindia

Saswata Ghosh
@saswataghosh · 1:53
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 1:04
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 3:20
Growth Mindset
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 5:00
Importance of self love
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 3:05
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 2:11
Front of the class movie review

#inspirational #moviereview #campusvoices #sayitonswell

Saswata Ghosh
@saswataghosh · 2:20
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 1:14
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 1:01
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 1:20
What is life

#sayitonswell

Saswata Ghosh
@saswataghosh · 0:58
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 0:36
Saswata Ghosh
@saswataghosh · 0:21
Intro

About myself