@faaraad1

Fareed Ahamad

@faaraad1

26 Followers

I am Fareed Ahamad, fellow chess and monke enthusiast and all around boss.

@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 1:28
@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 1:21
Horrors of Social Media

#socialmedia #detrimental #scary

@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 1:26
Cool Paradox
@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 1:37
Consistency and Motivation

#strategy #swell

@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 0:51
Mountain Covered By Clouds

#nature #beauty #mountain

@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 1:36
Naruto Poster Gift

#naruto #anime

@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 2:18
Chipmunk Controversy
@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 1:48
Coloradan Beauty
@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 2:40
MF DOOM
@faaraad1
Fareed Ahamad
@faaraad1 · 1:00
Goats
Swell user mugshot
0:00
0:00