@Supervizaz

Beáta Oravcová

Malé zamyslenia, moje "aha" a drobné tipy s veľkým účinkom na vašu vizáž. www.supervizaz.sk

Loading...

Kam pozeráte?

@Supervizaz|3mo ago|1:19

Čo si všímate najviac na prvom outfite a čo na druhom?

5

Loading...

Z čoho sa dnes večer teším :-)

@Supervizaz|3mo ago|1:51

Odkaz na spomínaný záznam je tu: https://s.swell.life/SSS2m14zfBT4f3P

–:––
Loading...

Get the Swell app to continue

· Listen to full conversations
· Talk to other speakers
· React, Reply, Follow and Share
· Start your own Swellcast
· Chat in private Groups
· and more...
Loading...