Hello

Start your Swellcast ▸

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
Follow
OSTs of shows/movies!
1

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 11mo ago · 3:06
OSTs of shows/movies!

#sayitonswell

Descendants of the sun

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 11mo ago · 2:35
Descendants of the sun

#sayitonswell

Replied in

Mental Health ✨😇
+6
13

Nishtha Kaushik

@Nishtha_10
 · 1yr ago · 4:06
Is it okay to not hustle?
+1
11

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 4:25
Is it okay to not hustle?

#convos #sayitonswell

The Good Doctor!
3

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 5:00
The Good Doctor!

#sayitonswell #campusvoices

Movie review!
13

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 2:23
Movie review!

#sayitonswell

Letting go!
5

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 4:05
Is self love selfish?
9

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 3:25
Is self love selfish?

#sayitonswell #campusvoices

Little things!
+1
13

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 1:01
Little things!

#sayitonswell

Music to my rescue!
7

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 0:50
Music to my rescue!

#sayitonswell

Time heals!
12

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 2:20
Time heals!

#sayitonswell

V-Day!
5

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 1:00
V-Day!

Sunday morning
7

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 0:42
Sunday morning

College vist
7

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 0:38
College vist

College department fest
3

Steffy Koshy

@SteffyyKoshy
 · 1yr ago · 1:23
College department fest

 

 
 
Reply
PLAY