Prashanthi R

@Prashu

20 Followers

Prashanthi R
@Prashu · 0:47
My go pro's here!!!!

#IndiaTravelStories

Prashanthi R
@Prashu · 0:42
Hornbill! ❣️

#hornbill #birdwatching #birds

 
Prashanthi R
@Prashu · 0:11
Gardening: Fav hobby, anyday! ❣️

#Gardening

Prashanthi R
@Prashu · 1:27
The day I discovered the hodophile in me! ❤️

#ContestEntry #IndiaTravelStoriesContest