Get the App ▸

Swell user mugshot
Kushagra verma
@Kushagraverma · 3:53
Subscribe

चुलबुला अंगूर

article image placeholderUploaded by @Kushagraverma
Kirkhay Khate is treskamhe akirbatao brandi or vine Kisal say bante Safay Dangur Sebanti safayth vine langur Sebanti red wine Mojay tangur ki Bhanavat lucktihabad surachkiroshnimetal kochu lena Valley mahin sachilkao Tarke. Mahin sachao Tarke dekhoska unlioke nishan jesse anuputi hoogi kabi dabakar say holy sacho tihalaksi thundak milti hair AKH bandhar k besi kushiki nakahi or milthi hair select or kitanas akisundi mekaratah batai Vatai

#collegevoiceindia #swellcast #poetsofswell #naughtygrapes

3
Swell user mugshot
Muskan Bothra
@Heart_sayer · 1:54
Namashkar ma'am aka shisha partehi man utsahit hoga kitani hogi kimi khali mahonjuri k akirkaiyakah sachi kah sabka chahitah time dulko chudi meko patani as a kata likimuja maslaga patahikat yahi kiji naakur dhul Bhajata merisat sachima mala. Words as a chune hana shav dhapna kibohat mazaraya sunkar uptame lao or kao Pakapaka. Askuma Pakapna. Papa sekahungiki. Please. Dashayah bahatachalagajani sundar Kahita bol SATA Bahat anand mehta Ikdam antitag banayaraka Agibi ashakati ABK as a he chul buli koiduki tag zaru kija Takima. On the spot. Sunset. Haniyawad
1
Swell user mugshot
Jagreeti sharma
@voicequeen · 1:18
Hello. Ma'am abnesunahe chulbullahi sungaman hogiatha aji replay kar apnik Hasika vitaliki hair bhat chilbullah or saka fabric katamita rasila hota hair or fantiyabi batta angus banti hair kismas kosukaka said red or white wine banti hair or angur antioxidants bharpur hota hair or vitamin C kite angur Kolika angur sankikai or angur mehrawi saudi kalangu. Thank you. Kosunatira dhaniwan
Swell user mugshot
Urmila Verma
@urmi · 1:30
Koshagriji Abkin nayika vita suni chalbullah angur iska shishakitna chubula sune binara haynekya isma angurki samasta vishishtanga such much Angur Sharma prayer sabko Bhanavala oritna mitora sila Utah or bina chilka chi le iskongo Meski pardashitaka shiltak kidney jahana or give us satiheki kali angurme antioxidant so khana jay hamari anti aging Effect Otanka or angurkaja mossamota mankatai or kabunko kaya jay kabi custard medalijai fruit chard ban Alijai. Yes. Of manmak Bhattan or bache bharay buddha sabko passandana. Yeshukam. Thank you
Swell user mugshot
Hema Sinha
@HemaSinha1978 · 1:30
Hello. Kushagra Agraji mahimasana abkis fel. Post pearls. Kavitasuni joaapne post Karihe chulbullah angur palatomi kena Chongi kapki kavitaka title. Muje Bahad pasandaya Bahad unique laga or apnea Bahad achalikahe angurke Vishi kupar angur keto gono Bahat angur mujebi achelakte kaskarke kalayor hare angur achelakta or angur bastarme jitna khan jahevo. Plastic shed rico sauce or plastic hotel decorations or raspan kili achafal manajatah. Red wine. Bahadachabullah sundar. Thank you so much
Swell user mugshot
0:000:00